Achtergrond foto van Afro moeder met baby in groot bed

NIPT test!

045 - 5421529

"De NIPT test geeft absoluut
geen 100% zekerheid"

Contact

PRENATALE ONDERZOEKEN

Tijdens je zwangerschap krijg je verschillende prenatale onderzoeken aangeboden zoals de NIPT of combinatietest en het structureel echoscopisch onderzoek (de 20 weken echo). Je mag altijd zelf beslissen of je informatie wilt over deze onderzoeken en of je ze wilt laten uitvoeren.

Over de NIPT test

De NIPT (niet invasieve prenatale test) is een test waarbij vanaf 11 weken zwangerschap het bloed van de moeder wordt bekeken. In het bloed van de moeder zit een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van de baby. Het laboratorium kan zo onderzoeken hoe groot de kans is dat het kindje down-, Edwards-, of Patausyndroom heeft. De NIPT geeft geen 100% zekerheid en om die reden wordt in het geval van een afwijkende uitslag altijd een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden. Het is belangrijk je goed te verdiepen in de voor- en nadelen van de test zoals je een weloverwogen beslissing kunt maken. Als je kiest voor de NIPT moet je beslissen of je op de hoogte gesteld wilt worden van eventuele nevenbevindingen. Meer informatie over nevenbevindingen vind je hier.

Als je kiest voor de NIPT doe je mee aan de TRIDENT-2 studie en teken je bij ons op de praktijk een toestemmingsformulier. Voor de NIPT betaal je een eigen bijdrage van 175€.

Meer informatie over de nipt vind je hier.

De combinatietest

De combinatietest berekent net zoals bij de NIPT de hoe groot de kans is dat jullie kindje het down-, Patau-, of Edwardssyndroom heeft. De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken. Bloedonderzoek en een nekplooimeting tussen 11 en 14 weken d.m.v. een echo. De uitslagen van deze twee onderzoeken samen met de leeftijd van de moeder bepalen hoe groot de kans is op een kindje met één van bovengenoemde aangeboren afwijkingen. De combinatietest geeft geen 100% zekerheid en om die reden wordt je in het geval van een afwijkende uitslag altijd een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden. Het is belangrijk je goed te verdiepen in de voor- en nadelen van de test zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

De combinatietest kost 170€.

Meer informatie over de combinatietest vind je hier.

Als je twijfelt over het wel of niet laten verrichten van een prenatale screeningstest kun je gebruikmaken van deze keuzehulp.

Het structureel echoscopisch onderzoek (de 20 weken echo)

Dit een uitgebreide medische echo, vergoed door je verzekeraar, waar ze gaan kijken of het kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Tijdens de echo wordt er gekeken naar het hele lijfje en alle organen. Verder wordt er gekeken of het kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Download hier de folder over de 20 weken echo voor meer informatie